תקנון מבצע -קולקציית הקיץ

BAGIR 2022

תאריכי המבצע:  08-31.08.22 או עד גמר המלאי.
מלאי מינימום לפריטים המשתתפים במבצע- 100 יח’  לסניף.

הטבת מבצע:

  • בלייזרים ב-369 ש”ח / מכנס מחויט ב149 ש”ח.
  • 50% הנחה למוצרי קיץ:

-חולצות ש. קצר במבוק + כותנה/מעורב

-מכנסי ברמודה

-חולצות פולו 

– טי שירטים

בלייזרים ב 369 שח – נספח מפורט מצורף בגב הדף המציג את הדגמים שמשתתפים במבצע.
* מכנסיים מחוייטים ב 149- כולל את כל המכנסיים המחויטים -בגד 01, השייכים למותג 8 (הרכב בד:פולי ויסקוז)
המבצע תקף בכל סניפי רשת בגיר ובאתר הסחר למעט סניף האאוטלט בקרית גת.

בכל מקרה בו יפר לקוח את הוראות תקנון המבצע ו\או במידה ויועלו חשדות של שימוש
לרעה בזכאות הניתנת, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המבצע באופן אחר כלשהו,
לרבות חשש להתנהגות לא ראויה של הלקוח מכל סיבה שהיא, תהיה בגיר איי.אל בע”מ
רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק,
למנוע את זכאותו להטבה ו/או לא תהינה למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי
מטעמה בגין הפסקת ביטול זכאותו בנסיבות דנן.
כל האמור בתקנון זה בלשון זכר נעשה לשם הנוחות בלבד ומתייחס גם ללשון נקבה וללשון
רבים.
בגיר איי.אל בע”מ תהיה רשאית לשנות את תנאי המבצע, אופי המבצע, עצם קיומו או כל
חלק ממנו, לרבות שינוי תוכן המבצע
ורשימת הפריטים המשתתפים בו, בכל עת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדית וללא הודעה
מוקדמת.
תקנון המבצע כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו/או
חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.
בכל מחלוקת שעניינה תנאי המבצע, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו סמכות
שיפוט ייחודית ובלעדית.
הודעה בדבר שינוי תנאי המבצע ו/או שינוי הוראות התקנון תפורסם על פי שיקול דעתה
הבלעדי של בגיר איי.אל בע”מ.אור

דגמי הבלייזרים המשתתפים במבצע:

512402766 | 512402767 | 510402765 | 510402462 | 51902762